Holistic Solutions since 1985

Zizyphus 18 – 100 Tablets

$26.00

Out of stock

Description

Description

Zizyphus 18 Uses

 1. Unstable Emotions
 2. Insomnia
 3. Poor Memory
 4. Dry Skin
 5. Excessive Sweating

 

 

TCM Function

 • Nourish heart and kidneys
 • Sedate Shen

 

Dosage

Take 2-3 tablets three times daily between meals. 100 tablet bottle.

 

Ingredients

 • Suan Zao Ren – Zizyphus
 • Wu Wei Zi – Schizandra
 • Bai Zi Ren  -Biota Seed
 • He Huan Pi – Albizzia Bark
 • Dang Gui (Shen) – Tangkuei
 • Mai Men Dong – Ophiopogon
 • Yuan Zhi – Polygala
 • Gou Qi Zi – Lycium Fruit
 • Tu Si Zi – Cuscuta Seed
 • Rou Cong Rong – Cistanches
 • Shu Di Huang – Rehmannia (Cooked)
 • Lian Zi – Lotus Seed
 • Ren Shen – Ginseng
 • Huang Qi (Bei) – Astragalus Root
 • Fu Ling – Poria
 • Tian Nan Xing – Arisaema
 • Shan Yao – Dioscorea

 

You may also like…